PRIHLÁŠKA - zaloha - NON-STOP BEH

Prejsť na obsah

ONLINE PRIHLÁŠKA

NON-STOP BEH HREBEŇOM NÍZKYCH TATIER
DONOVALSKÝ POLMARATÓN
BANSKOBYSTRICKÁ STOPAÁNO
NIE

Súhlasím

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia pretekára!!!


Štartovné - Participation fee
NSBHNT (46,5km)                       Doprava autobusom je 3.00 €

Do 03.06.2018...................... 30.00 €   s dopravou...... 33.00 €

Od 04.06. - 10.06.2018.......... 40.00 €   s dopravou...... 43.00 €

Od 11.06. - 17.06.2018.......... 50.00 €   s dopravou...... 53.00 €


Upozornenie:
Počet pretekárov je limitovaný na 250 osôb. Ak bude štartovacia listina naplnená skôr (t.j. do 17.6.2018), bude prihlasovanie zastavené!!!


DP (21km)
Do 08.06.2018...................... 18.00 €
Od 09.06. - 17.06.2018.......... 21.00 €
Od 18.06. - 22.06.2018.......... 24.00 €

Upozornenie:
V deň preteku sa nebude možné prihlásiť!!!

Štartovné  prosíme  uhradiť  na  číslo  účtu  v  Tatrabanke 2621099313 / 1100

VS = dátum narodenia
KS = 0308
ŠS = 49 alebo 21 (podľa preteku)

IBAN banky SK42 1100 0000 0026 2109 9313

SWIFT banky TATR  SK  BX
  

Zaslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami a pravidlami pretekov a potvrdzujete štart na vlastné nebezpečenstvo!!!

Návrat na obsah